„Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimas

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2018.09.13 15:52

Institucijų, įgyvendinančių „Globalios Lietuvos“ programą, kontaktinių asmenų sąrašas:

Atsakingi asmenys Telefono numeris E. pašto adresas

Užsienio reikalų ministerija

Globalios Lietuvos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Dumbliauskienė – institucinio bendradarbiavimo klausimais 8 706 52574 [email protected]

Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų surašymų ir apklausų organizavimo skyriaus vedėja Vanda Vaitekūnienė 236 49 21 [email protected]

Lietuvos mokslo taryba

Mokslo fondo Mokslo politikos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Ašmontienė 262 56 26 [email protected]

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

  233 53 53 [email protected]

Švietimo ir mokslo ministerija

Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė 219 11 67 [email protected]

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Karpavičiūtė 8 706 64274 [email protected]

Sveikatos apsaugos ministerija

Sveikatos strateginės plėtros skyriaus Ryšių su visuomene projektų vadovė Alina Žilinaitė 260 48 90 [email protected]
Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Steniukaitė 266 14 18 [email protected]

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Bujokas 265 18 77 [email protected]

Ūkio ministerija

Investicijų ir eksporto departamento direktorė Gina Jaugielavičienė 8 706 64 840 [email protected]

Kultūros ministerija

Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Macijauskytė

8 608 45 467

[email protected]

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Užsienio ryšių skyriaus vadovė Jolanta Tarasevičienė 236 31 63 [email protected]

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Mokymų ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Ivanauskaitė-Pettinari 239 69 82 [email protected]

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“

Projekto koordinatorius Justinas Uba

251 43 52 / 8-800  22922

[email protected] 

[email protected]

 

Naujienlaiškio prenumerata