linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Lietuvos narystė tarptautinėse organizacijose ir renkamuose jų organuose

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta 2019.05.08 16:11

Lietuvos kandidatavimo į įvairius Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų organus planas

Nr.

Tarptautinė organizacija

Rinkimų data

Atsakinga valstybės institucija

1.

Pasaulio Sveikatos Organizacijos Europos regiono biuro direktorius (2019-2024 m.)

2019 m.

Sveikatos apsaugos ministerija,
Užsienio reikalų ministerija

2.

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba (2022-2024 m.)

2021 m.

Užsienio reikalų ministerija

Narystė tarptautinėse organizacijose (pagal įstojimo datą)

 

Organizacija

Narystė

1.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija

Organization of Security and Cooperation in Europe (OSCE)

1991 09 10

2.

Jungtinės Tautos

United Nations (UN)

1991 09 17

3.

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

International Civil Aviation Organization (ICAO)

1991 09 27

4.

Tarptautinė darbo organizacija

International Labour Organization (ILO)

1991 10 04

5.

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija

UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

1991 10 07

6.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga

International Telecommunications Union (ITU)

1991 10 12

7.

Tarptautinė paminklų apsaugos organizacija

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)

1991 10 21

8.

Interpolas

Interpol

1991 11 04

9.

Maisto ir žemės ūkio organizacija

Food and Agricultural Organization (FAO)

1991 11 09

10.

Pasaulinė sveikatos organizacija

World Health Organization (WHO)

1991 11 25

11.

Tarptautinė standartizacijos organizacija

International Standardization Organization (ISO)

1992 01 01

12.

Pasaulinė pašto sąjunga

Universal Postal Union (UPU)

1992 01 10

13.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

1992 01 30

14.

Baltijos jūros valstybių taryba

Council of the Baltic Sea States (CBSS)

1992 03 05

15.

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija

World Organisation for Animal Health (OIE)

1992 04 21

(atkurta narystė)

16.

Tarptautinis valiutos fondas

International Monetary Fund (IMF)

1992 04 29

17.

Pasaulinė intelektualinės nuosavybės organizacija

World Intellectual Property Organization (WIPO)

1992 04 30

18.

Pasaulio muitinių organizacija

World Customs Organization (WCO)

1992 06 18

19.

Europos civilinės aviacijos konferencija

European Civil Aviation Conference (ECAC)

1992 07 02

20.

Pasaulinė meteorologijos organizacija

World Meteorological Organization (WMO)

1992 07 03

21.

Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (Pasaulio banko grupė)

International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

1992 07 06

22.

Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (Pasaulio banko grupė)

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

1992 08 05

23.

Tarptautinė finansų korporacija (Pasaulio banko grupė)

International Financial Corporation (IFC)

1993 01 15

24.

Europos Taryba

Council of Europe (COE)

1993 05 14

25.

Daugiašalė investicijų draudimo agentūra (Pasaulio banko grupė)

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

1993 06 08

26.

Tarptautinė atominės energetikos agentūra

International Atomic Energy Agency (IAEA)

1993 11 18

27.

Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija

International Organization of Legal Metrology (OIML)

1994 01 01

28.

Baltijos ministrų taryba

Baltic Council of Ministers

1994 06 13

29.

Tarptautinis transporto forumas

International Transport Forum (ITF)

1994 12 27

30.

Eurazijos valstybinių metrologijos įstaigų bendradarbiavimo organizacija

Euro-Asian Cooperation of National Metrology Institutions (COOMET)

1995 01 01

31.

Tarptautinė tarpvalstybinio geležinkelių transporto organizacija

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

1995 11 01

32.

Tarptautinė migracijos organizacija

International Organization for Migration (IOM)

1995 11 28

33.

Tarptautinė jūrų organizacija

International Maritime Organization (IMO)

1995 12 07

34.

Cheminių ginklų uždraudimo organizacija

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

1998 05 15

35.

Visuotinė branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacija

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO)

2000 02 07

36.

Pasaulio turizmo organizacija

World Tourism Organisation (UNWTO)

2001 05 12

37.

Pasaulio prekybos organizacija

World Trade Organization (WTO)

2001 05 31

38.

Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija

The Hague Conference on Private International Law

2001 10 23

39.

Šiaurės Atlanto sutarties organizacija

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

2004 03 29

40.

Europos Sąjunga

European Union (EU)

2004 05 01

41.

Europos patentų organizacija

European Patent Office (EPO)

2004 12 01

42.

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacija

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

2005 11 07

43.

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

2006 05 31

44.

Europos vidutinės trukmės orų prognozių centras

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

2006 11 20

45.

Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)

2007 01 01

46.

Tarptautinė atsinaujinančios energijos agentūra

International Renewable Energy Agency (IRENA)

2011 03 01

47.

Tarptautinė plėtros asociacija (Pasaulio banko grupė)

International Development Association (IDA)

2011 09 23

48.

Tarptautinė antikorupcijos akademija

International Anti-Corruption Academy (IACA)

2013 05 21

49. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 2018 07 05

Narystė renkamuose tarptautinių organizacijų organuose

Organizacija

Kadencija

Jungtinių Tautų Vaikų Fondo (UNICEF) Valdybos narė

United Nations Children Fund (UNICEF) Executive Board

2019-2021

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Patariamoji mokslinė-techninė taryba

UNESCO Scientific and Technical Advisory Body (STAB) to the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage

 

2015-2019

UNESCO Vykdomoji taryba

UNESCO Executive Board (EB)

1997–2001

2005–2009

2015-2019

UNESCO tarpvyriausybinis bioetikos komitetas

UNESCO Intergovernmental Bioethic Committee, IBC

2013-2017

2017-2021

UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programa

UNESCO International Programme for the Development of Communication, IPDC

2017-2021

Pasaulio Turizmo organizacijos Vykdomoji taryba

World Tourism Organization Executive Board

2018-2021

UNESCO Vykdomosios tarybos vicepirmininko postas

UNESCO Vice-president of the Executive Board

2007–2009

2015-2017

UNESCO Tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ taryba

UNESCO Intergovernmental Council for the Information for All Programme (IFAP)

2013–2017

2017-2021

UNESCO Tarpvyriausybinis bioetikos komitetas

UNESCO Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC)

2013–2017

2017-2021

Neįgaliųjų teisių komitetas

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

2015–2018

2019-2022

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (Taryba)

International Telecommunications Union (ITU, Council)

2014-2018

 

 

 

Naujienlaiškio prenumerata